Política de privacitat de dades

Denominació Social: ESCOLA LA MASIA COOPERATIVA VALENCIANA

Domicili Social: C/ Les Barraques s/n, 46136 Museros (País Valencià)

CIF / NIF: F46109922

Telèfon: 961441212

e-Mail: direccio@lamasia.org

Nom de domini: www.lamasia.org

De conformitat amb allò dispositat en la Llei Orgànitca 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment d’allò disposat en l’article 5 i 6 de la LOPD, informa a tot usuari del lloc web que facilite o vaja a facilitar les seues dades personals que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degurament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El usuaris, per mitjà de la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seues dades personals siguen tractats per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

  1. Remissió de comunicacions comercals publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic present o futur, que possibilite realitzar comunicacions comercals. Dites comunicacions comercals seran relacionades sobre productes o serveis oferits pel seu prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals s’haguera assolit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers, mai tindran accesos a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes o serveis relacionats amb el sector del prestador

  2. Realitzar estudis estadístics

  3. Tramitat encàrrecs, sol·licituts o qualsevol tipus de petició que siga realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posa a disposició de l’usuari al lloc web de la companyia.

  4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El presentador informa i garanteix expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’anara a realitzar algun tipus de cesió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment expres, informat i inequívoc per part dels seus titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguen facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguen completament ajustades a la seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Carácter Personal (LOPD) podrà exercidir els seus drets remetent una sol·licitud expresa, juntament amb la còpia del seu DNI a través dels següents mitjans.

  1. E-Mail: direcció@lamasia.org

  2. Correu Postal: C/ Les Barraques s/n, 46136 Museros (País Valencià)

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat “donar-se de baixa” de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracte, així com per evitar la seua pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS de Cookies I DEL FITXER D’ACTIVITAT

El prestador pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de usuari durant el seu temps de navegació

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament per un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconega el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagen registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a casa visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i número d’entrades.

 

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació

Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actue en el seu nom, sense prejudici de que siga necessari que l’usuari inicie una sessió com a tal en cadascún dels serveis que requerisca el registre previ o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilització per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la fi d’obtenir medicions únicament estadístiques que permeten conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat en la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accès i mecanismes criptogràfics, amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a la dades. Per a assolir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accès.

Tot procés de contactació o que comporte la introducció de dades personals amb càracter alt (salut, ideologia) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https://…) de tal forma que cap tercer tinga accés a la informació transmeses via electrònica.