Projecte d’Ambients de Geometria

Comunicaciolamasia General, L'escola

Durant una bona part del mes de desembre, l’alumnat del 3r Cicle de Primària s’ha vist immers en el món de la geometria: op art, amb cubs i tessel·les, geometria manipulativa amb geoplans, tangrams, construcció de poliedres… i per descomptat, també hem calculat perímetres i àrees, hem aplicat fórmules, hem mesurat angles, hem treballat amb escaires, regles, compassos i transportadors… un treball engrescador però també intens i per moments, complexe. I així, en equip cooperatiu, manipulant, construint, mesurant i calculant, hem aprés que la  realitat és polièdrica i que, en bona mesura, depén del punt de vista segons es mire. 

Comparteix: