Plenari a l’ajuntament

Comunicaciolamasia L'escola, Secundària

L’ajuntament fictici de Port de mar, a la comarca de 3r d’Eso decideix amb un plenari si concedeix la llicència de construcció d’un gran hotel al seu terme municipal: què en pensen els pescadors i agricultors? I la regidoria de medi ambient i urbanisme sostenible? I el regidor de turisme? Els concediran la llicència?