Entre tots construïm el poble

blocinfantil Infantil

Si tot ho férem igual, les coses resultarien més fàcils. L’aportació d’un gra de sorra pot fer muntanyes, o dit d’una altra manera, l’aportació d’il·lusió construeix un poble.